0

Dni

0

Godzin

0

Minut

0

Sekund

Regulaminy

Regulamin nagrody Złoty Debiut

 1. W konkursie biorą udział filmy wybrane przez organizatorów Babiego Lata Filmowego, zrealizowane w ciągu minionego albo bieżącego sezonu przez kinematografie krajów biorących udział w przeglądzie, będące debiutem reżyserskim (z reguły fabularnym). Pokazy filmów konkursowych są publiczne.
 2. Filmy zgłoszone do konkursu ocenia jury w składzie ustalonym przez organizatorów Babiego Lata Filmowego. Członkami jury są osoby reprezentujące kinematografie państwa biorących udział w konkursie.
 3. Fundatorami nagród są ministerstwa kultury Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej.
 4. Nagroda jest niepodzielna.
 5. Nagrody można nie przyznać.
 6. Werdykt jury zostaje ogłoszony w trakcie uroczystego zakończenia Babiego Lata Filmowego.

 

Regulamin Nagrody Publiczności

 1. O przyznaniu nagrody decyduje publiczność.
 2. Na biletach – kartach do głosowania znajduje się skala pięciopunktowa (1 - ocena minimalna, 5 - ocena maksymalna). Na podstawie wszystkich oddanych kart zostanie obliczona średnia ocena dla poszczególnych filmów. Nagroda Publiczności przypada filmowi z najwyższą oceną średnią.
 3. Punktację końcową oblicza trzyosobowa komisja wyznaczona przez organizatorów Babiego Lata Filmowego.
 4. Nagrodę ufundowana jest przez organizatorów Babiego Lata Filmowego oraz Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.
 5. Wyniki konkursu o Nagrodę publiczności są ogłaszane w trakcie uroczystego zakoćczenia Babiego Lata Filmowego.